Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Ter vervanging van de werktijdverkorting

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Veel ondernemers hebben inmiddels werktijdverkorting aangevraagd. Heb je dit nog niet gedaan en wil je dit gaan doen? Het is inmiddels niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Je kunt nu hiervoor in de plaats een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Een speciaal noodfonds dat de overheid in het leven heeft geroepen.

Hoe werkt de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud | noodfonds?
Je kunt bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten – van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van de omzetdaling – aanvragen. De voorwaarde is dat er sprake is van een (verwachte) omzetverlies van minimaal 20% en dat er geen medewerkers ontslagen zullen worden. De periode van 3 maanden kan verlengd worden met nog eens 3 maanden. De voorwaarden voor de verlenging kunnen anders zijn dan bij de eerste aanvraag.

Hoe kan ik een beroep doen op het noodfonds?
Je kunt op de website van het UWV een beroep doen op het noodfonds. Op dit moment (15 maart) is het aanvraagformulier nog niet beschikbaar. Dit betekent dat je op dit moment niets kunt doen dan afwachten. De verwachting is dat vele organisaties gebruik zullen gaan maken van dit aanvraagformulier.

Als je al een aanvraag voor werktijdverkorting hebt gedaan, dan hoef je niks te doen. Deze aanvraag wordt nu automatisch beschouw als een aanvraag voor de NOW.

Vanaf welk moment kan ik hier een beroep op doen op het noodfonds?
Er kan – ongeacht de datum – een beroep worden gedaan op het noodfonds voor vanaf 1 maart 2020 voor het omzetverlies van minimaal 20%.

Hoe wordt de hoogte vastgesteld van de tegemoetkoming?
Afhankelijk van het omzetverlies wordt de hoogte bepaald. Wij geven je onderstaand de voorbeelden van de overheid:

  • Valt 100% van je omzet weg dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de bruto loonsom van de werkgever
  • Valt 50% van je omzet weg dan bedraagt de tegemoetkoming 45% van de bruto loonsom van de werkgever
  • Valt 25% van je omzet weg dan bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de bruto loonsom van de werkgever

Het UWV zal een voorschot van 80% van de tegemoetkoming aan de werkgever (niet werknemer dus!) verstrekken. De de periode van 3 maanden zal de afrekening plaatsvinden op basis van het werkelijke omzetverlies en de definitieve tegemoetkoming. Er zal dus een correctie plaatsvinden.

Voorbeeld:

  • Het verwachte omzetverlies is 50% bruto en de bruto loonsom is 500.000 euro.
  • Het voorschot wat je ontvangt is 180.000 euro per maand (500.000 * 45% * 80%).
  • Na drie maanden blijkt het werkelijke omzetverlies 25%.
  • Dan zal er een afrekening volgen van (500.000 * 22,5% = 112.500 -/- 500.000 * 45% * 80% = 180.000)
  • Dit betekent dat je 202.500 euro (67.500 * 3 maanden) moet terugbetalen aan het UWV.

Is het het noodfonds er voor alle werknemers?
Ja, met de nu voorhanden informatie (15 maart 2020) is het noodfonds er voor alle medewerkers. Zowel voor de vaste medewerkers als de oproepkrachten. De overheid wil dat wij zo weinig mogelijk mensen moeten laten gaan.