Belangrijke informatie over de CAO kinderopvang

Humanwave 5 HR-adviseur 5 CAO kinderopvang

Er is een akkoord over een nieuwe CAO kinderopvang!

Hieronder volgen de belangrijkste punten waar wordt afgeweken van de eerdere CAO.

Salaris

De salarissen worden dit jaar één keer aangepast, in 2024 twee keer:

  • Per 1 april 2023 wordt het FT (fulltime) salaris met €150 euro verhoogd
  • Per 1 april 2023 wordt het salaris met 2% verhoogd;
  • Per 1 januari 2024 wordt het salaris met 2% verhoogd;
  • Per 1 april 2024 wordt het salaris met 2% verhoogd.

Dit betekent dat de kosten per april 2023 met ongeveer €1,30 per uur omhoog gaan en dat de medewerkers (inclusief vakantiegeld en verlof) ongeveer €1,82 per uur extra betaald krijgen. Wij voeren voor jullie deze wijzigingen door.

Eindejaarsuitkering

In het vorige eindbod dat niet werd geaccepteerd door FNV en CNV werd gesproken over een verhoging van de eindejaarsuitkering van 3% naar 5%. In de nieuwe CAO wordt deze aanpassing niet toepast. Dat betekent dat in 2024 de eindejaarsuitkering nog 3% blijft 

Eenmalige uitkering

Mensen die per 1 juli 2023 in dienst zijn, krijgen een eenmalige uitkering van €525 naar rato van het gemiddelde aantal werkuren. Dus, als iemand gemiddeld 18 uur per week werkt dan krijgt deze 18/36 x 525 = €262.50 betaald. De uitkering, die eventueel al betaald is in januari, wordt op deze uitkering in mindering gebracht.

Aanpassing in loonschalen

Naast de loonsverhogingen, worden er aan alle loonschalen twee tredes toegevoegd. De laagste tredes vervallen, zodat het ook voor starters aantrekkelijker wordt om een loopbaan in de kinderopvang te beginnen. We vertellen hier meer over in ons artikel over CAO kinderopvang trede aanpassingen per 1 januari 2024.

Plus/min uren
Het maximaal openstaande saldo plus/min uren is ongewijzigd:

  • Bij de dagopvang zou plus/min uren saldo nooit meer mogen zijn dan 2 keer de contracturen per week. Heeft iemand een contract van minimaal 20 uur per week – dan mag het plus/min uren saldo niet hoger zijn dan 40 uur per week zowel positief als negatief.
  • Bij buitenschoolse of peuter opvang mag het plus/min uren saldo nooit hoger dan 4,33 keer het aantal uren per week zijn (ook wel maandgemiddelde). Werkt iemand 20 uur per week – dan mag het saldo niet hoger dan 86,67 uur zijn zowel positief als negatief.  

Reiskosten

De minimale reiskosten gaan naar 14 ct per kilometer (was 11 ct). Als je op dit moment 11 ct betaalt, dan zal dit met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 gecorrigeerd moeten worden voor eerdere maanden.

Levensfase budget
De werkgever verdubbelt ieder jaar maximaal de eerste zes uur die de medewerker toevoegt aan haar levensfasebudget. Voegt de medewerker minder dan zes uur toe? Dan verdubbelt de werkgever het aantal uur dat de medewerker inlegt.
Voorbeeld:
– Legt de medewerker 12 uur in per jaar, dan krijgt de medewerker nog 6 uur extra erbij.
– Legt de medewerker 2 uur in per jaar, dan krijgt de medewerker nog 2 uur extra erbij. 

Heb je een vraag over de Cao kinderopvang? Neem dan contact met ons op. 

 

Humanwave jouw HR-adviseur

We delen onze HR-kennis 

Naast het automatiseren van je HR-processen is het belangrijk om te begrijpen hoe je bepaalde berekeningen maakt en omgaat met de regels bij het opstellen van bijv. een arbeidsovereenkomst. Maar ook: Hoe ga je bijvoorbeeld om met vakantiegeld? En is er en verzuimbeleid? Over alle belangrijke personeelszaken heeft Humanwave kennis en deze delen we graag met je zodat je ook daadwerkelijk een gedegen personeelsadministratie kan uitvoeren. Met kloppende verloningen en loonstroken. Zo zijn jouw HR-zaken goed geregeld. 

Stel je vraag via help@humanwave.nl of bel ons via 085 401 5150.