,

Wet werken waar je wilt

Hulp bij de toepassing van deze wet
16 april 2023

De wet werken waar je wilt zorgt ervoor dat werknemers meer vrijheid krijgen in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen organiseren. Maar hoe pas je deze wet nu toe?

De Wet is reeds op 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer maar wacht nog steeds op de goedkeuring van de Eerste Kamer. De wet maakt het mogelijk dat een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats door de werknemer op dezelfde manier wordt behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur.

Toepassing

Zo kan een werknemer een verzoek doen om bijvoorbeeld 3 dagen vast vanuit huis te werken. Voorwaarde is wel dat de werknemer 26 weken in dienst is. De werknemer moet een schriftelijke aanvraag doen ten minste 2 maanden voor de datum van de gevraagde verandering. De werkgever moet binnen een maand schriftelijk reageren.

In beginsel mag de werkgever niet weigeren tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen die wel duidelijk omschreven moeten zijn. Wil de werknemer een aanpassing van zijn werkplek dan geldt hier het redelijkheid en billijkheid principe.

De werkgever kan alleen worden verplicht om het verzoek van de werknemer in te willigen voor zover de arbeidsplaats het woonadres van de werknemer betreft en ligt binnen het grondgebied van de Europese Unie. 

Op het verzoek om te werken vanaf een vakantieadres hoeft de werkgever niet in te gaan. Dit geldt ook wanneer het woonadres niet het woonadres van de werknemer is of het vestigingsadres van de werkgever is.

Ben je een kleine werkgever?

De regeling geldt niet voor werkgevers met minder dan tien werknemers. Dit omdat de aanpassing van de arbeidsplaats voor de kleine werkgever vaker verregaande of ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering kan hebben. 

Verzoek altijd verplicht inwilligen?

Neen. Je hoeft het verzoek niet altijd verplicht in te willigen. De maatstaf is ‘redelijkheid en billijkheid’. Wat betekent dit precies? Dat je alle belangen zorgvuldig afweegt, zowel die van de werknemer als die van de organisatie. Denk aan het volgende:

  1. Past het werk wat de werknemer doet bij de arbeidsplaats?
  2. Is er een goede thuiswerkplek beschikbaar?
  3. Laat deze wet het thuiswerken wel toe?
  4. Welke invloed heeft het verzoek op het teamgevoel op de werkvloer?
  5. Wordt de samenwerking in het team beïnvloed?
  6. Zijn er (extra) administratieve en financiële lasten waar je rekening mee moet houden?
  7. Hoe wordt de veiligheid van de werknemer gewaarborgd?
  8. Heeft het effect op de mentale gezondheid van de werknemer?
  9. Kan de werknemer een betere werk en privé balans krijgen?

Zo maakt de Wet werken waar je wilt haar naam eigenlijk niet waar en dat kan goed nieuws zijn voor jullie organisatie.

 

Heb je over deze wet een vraag of hoe je hier het beste mee om kunt gaan ? 

Onze jurist Erica staat graag voor je klaar.

Mail je vraag naar advies@humanwave.nl of bel haar via 085 401 5150.