De meest gestelde vragen over Vakantiegeld

In de praktijk komen wij zeer geregeld tegen dat een onjuist bedrag aan vakantiegeld wordt uitbetaald aan de medewerkers. Vaak gebeurt dit onbewust en
zonder kwade bedoelingen. Ondernemers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de wetgeving rondom de vakantiebijslag. Feit blijft dat jij als werkgever dient
te handelen naar de wetgeving. Ter voorkoming van fouten beantwoorden wij 12 vragen die bij jou op kunnen komen.