Vanaf 21 januari 2021 gaan diverse wijzigingen rondom de ondersteunende maatregelen TVL, TOZO en NOW van kracht. We hebben alles voor je op een rij gezet.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Wijzigingen voor Q1-2021:

  • Het subsidiebedrag stijgt naar 85%.
  • Het minimale subsidiebedrag van € 1500,- kan oplopen tot € 330.000 per 3 maanden.
  • Bij 250 werknemers is het maximale subsidiebedrag € 400.000.
  • Er komt een aparte regeling voor starters tussen 1-1-2020 en 30-6-2020.
  • De TVL is onafhankelijk van de SBI-code bij de KvK.

Lees hier meer over de TVL 2.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

Voor TOZO 4 geldt er geen vermogenstoets meer. Lees hier meer over de TOZO.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Wijzigingen:

  • Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming.
  • Bij 20% omzetverlies over de maanden oktober, november en december is de tegemoetkoming al maximaal 85% van de loonsom.
  • Let op: als je een subsidie hebt ontvangen van € 125.000 of meer dan heb je accountantsverklaring nodig bij de eindafrekening.

Lees meer over de NOW via: