‘Ons bedrijf heeft een coöperatief karakter. We doen het als pensioenuitvoerder écht met onze deelnemers samen: ook omdat we allemaal aandeelhouder zijn.’

humanwave alle nieuwe hr en salariswetgeving voor 2019 overzichtelijk samengevat headergroot

‘Ons bedrijf heeft een coöperatief karakter. We doen het als pensioenuitvoerder écht met onze deelnemers samen: ook omdat we allemaal aandeelhouder zijn.’ Aan het woord is Sjaak Zonneveld, commercieel directeur bij BrightPensioen, een bedrijf dat flexibele pensioenopbouw biedt voor zzp’ers, dga’s en werkgevers die hun pensioen liever zélf willen regelen. ‘Het succes van onze organisatie laat zich relatief eenvoudig verklaren: het huidige Nederlandse pensioenstelsel voldoet immers niet meer aan de eisen die de meeste werkgevers en werknemers anno nu hieraan stellen. Vrijheid is een belangrijke kernwaarde geworden. En de tijd waarin je tientallen jaren bij dezelfde werkgever aan de slag was ligt al een behoorlijke tijd achter ons.’

Vrijheid met hoofdletter V

‘De vrijheid die onze flexibele pensioenoplossing biedt zie je ook terug in de manier waarop we met onze mensen omgaan. We werken met een vaste schil, met zzp’ers, maar ook met studenten. Er is geen echte hiërarchie in onze organisatie en onze medewerkers krijgen veel vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijk. Uiteraard hebben we een dagelijks bestuur en zijn de zaken goed geregeld: we zijn immers een financiële instelling en beschikken over door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) verleende vergunningen. Wat ons drijft? Wij willen de meest geliefde financiële instelling van de wereld worden. Uit de verhalen die ik in mijn dagelijkse praktijk beluister, komt steeds terug dat het financiële systeem zoals dat nu is ingericht, nogal eens tot wantrouwen leidt bij mensen.’

Medewerkers zijn deelnemers

‘Ik merk dat men banken en verzekeraars vaak als grote, onwrikbare partijen ervaart. Het gevolg is dat steeds minder mensen pensioen opbouwen. En dat steeds meer werkgevers ervoor kiezen om geen pensioenregeling te bieden. En dat is een ontzéttend gemiste kans, want je hoeft, ook als kleinere werkgever, echt geen grote, kostbare pensioenregeling op te tuigen om het goed te regelen voor je medewerkers. Via BrightPensioen faciliteren inmiddels vele werkgevers op een voordelige en flexibele manier het pensioen voor hun medewerkers. De werkgever betaalt de jaarlijkse vergoeding voor het lidmaatschap en wij beleggen pensioengeld vervolgens tegens kostprijs, en dan uitsluitend in duurzame fondsen. Goed werkgeverschap, door pensioen op een innovatieve manier te faciliteren.’

Zó biedt BrightPensioen goed werkgeverschap

‘Onze gemiddelde medewerker is jong, maatschappelijk betrokken en wil betekenis aan de wereld toevoegen. Ons bedrijf is een zogenaamde social enterprise: we willen bijdragen aan verandering in de markt én de maatschappij. We zijn opgericht in 2012 en, nadat onze vergunningen op orde waren, officieel gelanceerd in 2015. We zijn inmiddels doorgegroeid van een start-up naar een scale-up. Het betekent dat we geen flinke salarissen kunnen betalen: we binden mensen op een andere manier aan ons bedrijf. Bijvoorbeeld door een heel gezellige kantooromgeving te bieden, waar de collega’s graag samenkomen. Natuurlijk wordt er incidenteel thuis gewerkt, maar wij willen juist mensen motiveren om als team te fungeren. Op kantoor hoor, zie en beleef je gewoon meer interactie dan thuis achter je keukentafel. Verder verzorgen we dagelijks een heerlijke lunch en zijn er natuurlijk de gebruikelijke borrels en teamuitjes. We willen ook juist dát type mens aan ons binden dat warm loopt voor deze manier van bedrijfsvoering. En niet zij die initieel voor de hoge geldelijke beloning gaan’, aldus Sjaak. ‘En omdat onze personeelsleden en de zzp’ers en andere zakenpartners ook deelnemer zijn, is het voor iedereen goed om snel te groeien. Dat gezamenlijke doel verbindt.’

Personeel komt via-via

‘Ook voor ons geldt dat het in de huidige arbeidsmarkt een uitdaging blijft om nieuwe mensen aan te trekken. Toch lukt dat bijna elke keer als vanzelf. Er is talent genoeg en we krijgen het gros van onze mensen via-via binnen. Dan heeft die weer een zus of vriend of er komt spontaan iemand aan die een stageplek zoekt. Die manier van werken brengt veel energie in ons team. En ik ben ervan overtuigd dat klanten direct in de gaten hebben of je mensen met een goed gevoel in hun baan zitten.’

Géén traditionele functioneringsgesprekken

‘Vanuit onze visie op goed werkgeverschap, voeren we ook geen traditionele functioneringsgesprekken om iemand te beoordelen. We zoeken het veel meer in de dagelijkse praktijk: even met een kop koffie praten over hoe het gaat. Juist omdat we zo dicht bij elkaar op de werkvloer zitten, gaat dat vaak vanzelf. Gelijkwaardigheid, ook in de manier waarop je communiceert, vinden we belangrijk binnen onze club. We hebben eerlijk gezegd ook nog geen probleemgevallen gehad. Wanneer iemand niet functioneert dan blijven we ook niet eindeloos soebatten, we nemen dan snel afscheid zodat beide partijen zich weer kunnen richten op hetgeen energie geeft. En verder bieden we onze mensen standaard een half jaar contract. Daarna komen ze normaliter in vaste dienst.’

De leerpunten van BrightPensioen als werkgever

‘Ook wij hebben leerpunten: medewerkers geven ons regelmatig feedback. Met één van die punten zijn we op dit moment aan de slag. Omdat ons team zo klein is doet iedereen zo’n beetje alles. En daar schuilt een gevaar in, onze mensen geven namelijk aan dat ze graag wat duidelijker hun verantwoordelijkheden ingekaderd zien. Dit willen onder meer bereiken door functies beter te scheiden en de taken die daarbij horen beter in te kaderen’, vervolgt Sjaak.

Tips voor andere werkgevers

‘Kijk, de mens wil van nature de controle houden. Mijn advies? Geef je mensen meer verantwoordelijkheid dan je in basis geneigd bent om te doen. Zelf ben ik enorm geïnspireerd geraakt door een ondernemer die een productiebedrijf kocht: hij legde letterlijk álle verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neer. Het succes was immens. Waak er dus voor om mensen klein te houden en vermijd al te veel autorisaties, bevoegdheden en meer van dat soort gespuis. Geef vertrouwen en laat los. En ja, dat los durven laten is een uitdaging waar ik zelf ook nog elke dag actief aan werk’, lacht Sjaak.

Wil je meer weten over BrightPensioen, klik hier om een kijkje te nemen op de website.

Goed Werkgeverschap… beoefenen hoe doe je dat?

Humanwave zal in 2019 een serie interviews publiceren over ‘Goed Werkgeverschap’. In deze interviews komen verschillende bedrijven, die met humanwave werken, aan het woord en vertellen ze je openhartig over goed werkgeverschap. Leerzaam, interessant en leuk voor ondernemers en medewerkers. Schrijf je in zodat je maandelijks kunt gaan meelezen. Met de HR- & Salaris Software van humanwave helpen wij je graag verder. Kijk gerust verder op onze website. Wij zijn je graag van dienst. Je kunt ons bellen op 085 401 5150 of mailen naar info@humanwave.nl. Wij kijken uit naar een berichtje.

Fotograaf: Jaq. Roos